epomiar.pl

Sterowanie i monitoring telemetryczny obiektów wodociągowych dla Kędzierzyn Koźle - SUW Grunwaldzka. Modernizacja 2006 r.

 1. Schemat komunikacji opartej na systemie radiomodemów
 2. Warunkiem sprawnej i wydajnej obsługi systemów wodno-kanalizacyjnych jest monitoring i rejestracja stanu obiektów oraz sieci wodociągowej. Zadanie to zrealizowano w oparciu o pakiet SCADA iFIX, który komunikuje się ze sterownikami zarówno lokalnie jak również poprzez radiomodemy.

  [Rozmiar: 11015 bajtów]

 3. Strona główna
 4. Główny ekran synoptyczny SUW Grunwaldzka przedstawiony został na rysunku poniżej. Strona zawiera uproszczony schemat technologiczny stacji uzdatniania wody. Pozwala on na zapoznanie się z aktualnym stanem urządzeń, wybranymi parametrami i alarmami. Wszystkie najważniejsze sygnały są widoczne na ekranie w postaci wyświetlaczy i komunikatów tekstowych. Klikając na poszczególne elementy rysunku możemy przenosić się do stron szczegółowych.

  [Rozmiar: 23567 bajtów]


 5. Inne urządzenia
 6. Poniżej przedstawiony zostały rysunek zbiornika wody czystej oraz jego synoptyka.

  [Rozmiar: 66901 bajtów]


  Ekran synoptyki zbiornika pozwala na zapoznanie się z aktualnym stanem, wybranymi parametrami i alarmami. Do sterowania pomp głębinowych wykorzystywany jest poziom wody w zbiorniku wody czystej pokazany w postaci liczbowej jak również w postaci procenta wypełnienia prostokąta reprezentującego zawartość zbiornika. Sygnał z analogowej sondy zanurzeniowej lub przetwornika ciśnienia w zbiorniku przekazywany jest na wejście analogowe sterownika PLC.

  [Rozmiar: 29733 bajtów]


  Poniżej przedstawione zostały rysunki filtrów oraz ich synoptyka.

  [Rozmiar: 69359 bajtów]


  Ekran synoptyki filtrów pozwala na zapoznanie się z aktualnym stanem, wybranymi parametrami i alarmami.

  [Rozmiar: 26669 bajtów]


  Poniżej przedstawione zostały rysunki pomp sieciowych oraz ich synoptyka.

  [Rozmiar: 59080 bajtów]


  Poniżej przedstawiony został zrzut ekranu pomp sieciowych z wizualizacji. Ekran ten pozwala zapoznać się ze stanem elementów związanych z tłoczeniem wody do wodociągu. Przedstawia stan sygnałów informacyjnych i alarmowych dotyczących pomp sieciowych oraz falownika. W sposób graficzny przedstawiony jest tryb pracy pompy. Pompy na ekranie animują się w zależności od stanu pracy. W trybie pracy automatycznej pompy współpracują z przetwornicą częstotliwości (falownikiem) umożliwiającą płynną regulację ciśnienia wody w sieci wodociągowej. Pompy pracują w układzie z pompą wiodącą zmienianą okresowo. W przypadku awarii sterownika lub falownika pompy maja możliwość pracy z presostatem (praca zał/wył w funkcji nastawionego zakresu ciśnień).

  [Rozmiar: 20495 bajtów]


  Poniżej przedstawiony został ekran trendów historycznych z wizualizacji. Ekran ten wykorzystujemy, aby w sposób graficzny zapoznać się z przeszłym stanem pracy obiektu. Trendy historyczne pozwalają porównać wybrane przebiegi w dowolnym okresie czasu.

  [Rozmiar: 26240 bajtów]
© epomiar.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone